Karta lokacji – wersja 1.1

Karta Lokacji – jest wydawana na początku gry i służy losowemu rozmieszczeniu obiektów na Mapie. Gracz zachowuje jedną kartę na cały czas trwania rozgrywki i pozostawia ją w ukryciu. W części informacyjnej znajdują się współrzędne, które zostały specjalnie naniesione przez projektanta Mapy i obejmują mniej lub bardziej strategiczne strefy.

Użycie: Gracz dokonuje rzutu kostką [K6] i zgodnie z ilością oczek odczytuje linię zawierającą pozycję na Mapie. Obiekt transportu zostaje umieszczony w docelowym miejscu.

Każda Mapa posiada ilość Kart Lokacji odpowiadającej ilości występujących punktów Jarzma Diamataru.

karta lokacji v1.1

Karta Lokacji v1.1