Moduł A.G.R. – hodowla Agretów 1.0

Podstawową jednostką monetarną Rebeliana są kryształy Agretu (1 AG). Kryształy są hodowane w specjalnych wirówkach, sprzężonych bezpośrednio z jarzmem Diamataru.
Diamatar poza energią – niezbędną do utrzymania infrastruktury bazy, umożliwia nam stawianie całych farm wirówek, w których zachodzi reakcja krystalizacji.

Moduł A.G.R.

Moduł A.G.R budujemy przez wcześniejsze zlecenie jego produkcji i dostawiamy do REAKTORA DIAMATARU (w dolny slot – zdjęcie poniżej).
Z chwilą kiedy moduł jest już podpięty możemy zlecić konstrukcję pierwszej farmy wirówek. Zgodnie z SERIĄ i MAPINGIEM jednorazowo można wyprodukować 1 farmę, która będzie zasilała budżet – oczywiście zależnie od wydajności REAKTORA DIAMATARU.

Karta funkcyjna A.G.R. zawiera na samym dole tabelkę/grafik wydajności hodowli.
Praca wirówek dla każdego dostępnego REAKTORA DIAMATARU będzie przynosiła 1 kryształ Agretu na cykl.
Jeżeli REAKTOR DIAMATARU zostanie wyposażony w kryształy wzmacniające – miejsce pomarańczowe – wydajność hodowli wzrośnie do 2 Agretów na cykl.
W przypadku posiadania 2 kryształów wzmacniających (pole niebieskie i pomarańczowe – razem!) – uzyskamy najwyższą możliwą wydajność farmy – wynoszącą 3 kryształy Agretu na cykl.
Wynik hodowli może być oczywiście zwiększony przez postawienie dodatkowych wirówek.

About the author: Rebelian

You must be logged in to post a comment.